Části expozice

    http://ubzcr.cz/
   
   
Biotopy
Venkovní expozice má dvě hlavní části. V první z nich je umístěno několik biotopově zaměřených nádrží majících napodobovat složení daného společenstva v přírodě a ukazovat rostliny v takových druhových kombinacích, které odpovídají jejich přirozenému prostředí. V současné době si lze prohlédnout vrchoviště s rojovníkem bahenním (Ledum palustre), klikvou (Oxycoccus palustris), brusnicemi (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum) i kyhankou (Andromeda polifolia), horské tůně s našimi dvěma druhy šídlatek (Isoetes), vlhkou rašelinnou louku, která upoutá v květnu kvetoucími vstavači (Dactylorhiza majalis, D. incarnata) a obnažené rybniční dno. Součástí expozice jsou i nádrže představující přechodové rašeliniště a říční tůň.
Sbírka rostlin
V druhé části jsou vystaveny rostliny s podobnou životní formou a druhově početné rody. Velkou plochu zde zaujímají druhy rákosin, vysokých i nízkých ostřic (r. Carex), sítin (r. Juncus) i dalších travin. To ocení hlavně studenti, kteří zde mají jedinečnou možnost naučit se poznávat některé blízce příbuzné druhy. Dále je zde specializovaná sbírka rdestů (r. Potamogeton), růžkatců (r. Ceratophyllum), stolístků (r. Myriophyllum), řečanek (r. Najas) i dalších ponořených rostlin. Najdete zde všechny u nás přirozeně se vyskytující druhy leknínů (r. Nymphaea), stulíků (r. Nuphar), z dalších dekorativních vodních rostlin, například plavín (Nymphoides peltata), lakušníky (r. Batrachium), voďanku (Hydrocharis morus-ranae), řezan (Stratiotes aloides) nebo kotvici (Trapa natans). Pozornost upoutají rovněž druhy bahnitých substrátů jako je vachta (Menyanthes trifoliata), nebo ďáblík bahenní (Calla palustris) a druhy vázané na rozkolísaný režim vody, např. šmel (Butomus umbellatus), šípatky (r. Sagittaria) a zevary (r. Sparganium). Málo známé, ale zato velmi zajímavé jsou drobné vodní kapradiny, například marsilka čtyřlistá (Marsilea quadrifolia), nepukalka vzplývající (Salvinia natans) a míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera). Koncem jara rozkvétá velké množství druhů, které se v přírodě vyskytují vtroušeně ve vyšší vegetaci a často je tak přihlédneme - jsou to například různé rozrazily (r. Veronica), kypreje (r. Lythrum), vrbovky (r. Lysimachia), všivce (r. Pedicularis), nebo například bledule letní (Leucojum aestivum) a plamének celolistý (Clematis integrifolia). Ve Sbírce je k zhlédnutí nejmenší kvetoucí rostlinka na světě drobnička bezkořenná (Wolffia arrhiza) připomínající známější okřehek. Naproti tomu zde můžeme vidět rákosy (r. Phragmites) a orobince (r. Typha) dorůstající 2 až 3 m. V expozici jsou rovněž drobné jednoleté rostliny, které vzhledem k úbytku vhodných stanovišť již téměř vymizely z naší přírody. Jedná se převážně o druhy obnažených rybničních den, obnažených vlhkých písků a slanisek například: puchýřka (Coleanthus subtilis) a šáchory (r. Cyperus). Speciální nároky mají rovněž druhy vázané na život v blízkosti pobřežní zóny, např.: pobřežnice (Littorella uniflora), blatěnka (Limosella aquatica), bahničky (r. Eleocharis), hvězdoše (r. Callitriche), sítina cibulkatá (Juncus bulbosus) a úpory (r. Elatine).
Expozice zajímavých masožravých a vodních rostlin z celého světa

Od roku 2016 je v letní sezóně ve skleníku otevřena expozice vybraných vodních a masožravých rostlin v akváriích. Na rozdíl od vlastní sbírky je uspořádána podle biogeografických oblastí a lze si zde také prohlédnout nejrůznější typy přizpůsobení rostlin životu ve vodě, nebo pozorovat mechanismy lapání kořisti masožravými rostlinami. Více například zde.