Pěstované druhy a areál

    http://ubzcr.cz/
   
   
Sbírka obsahuje kvetoucí a výtrusné rostliny i řasy parožnatky. Jsou v ní zastoupeny všechny ekologické formy vodních a mokřadních rostlin: druhy kořenující ve dně i bezkořenné ponořené druhy, rostliny s listy vzplývajícími na hladině, volně plovoucí i vynořené, vytrvalé i jednoleté. Její součástí jsou druhy běžné, vzácné i kriticky ohrožené, z nichž některé již téměř vymizely z flóry ČR. Najdeme zde rostliny rašelinišť, slatinišť, rákosin a ostřicových porostů, dále rostliny obnažených rybničních den, vlhkých písčitých substrátů, vodních toků a nádrží. Rostliny jsou ve Sbírce uspořádány podle ekologických nároků. V hlubších nádržích jsou pěstovány vodní rostliny, mělčí nádrže jsou osázeny nejrůznějšími mokřadními druhy. Nádrže jsou dále rozděleny podle stupně trofie, alkalinity vody, složení půdního substrátu a zastínění. Ve Sbírce je tak možné najít na malé ploše velké množství druhů rostlin s různými ekologickými nároky. Ve Sbírce je možno vidět všechny druhy masožravých rostlin rostoucích v České republice. Dále specializovanou sbírku vodních masožravých rostlin s asi 30 druhy bublinatek a asi 15 světovými populacemi aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa). Doplňkem je sbírka více než 60 druhů (sub)tropických masožravých rostlin umístěná ve vytápěném skleníku. Venkovní sbírka mechorostů je zaměřena na rašeliníky (rod Sphagnum). U vchodu do areálu lze zhlédnout několik zajímavých tropických mokřadních rostlin - např. šáchor papírodárný (Cyperus papyrus) nebo lotos indický (Nelumbo lotus).