Roze
http://www.sbirka.butbn.cas.cz/networking http://www.wetcol.butbn.cas.cz/

    http://ubzcr.cz/
   
   
Podpora a rozšíření aktivit Dnů otevřených dveří
V roce 2016 byly uspořádány Dny otevřených dveří.

Prezentace sbírek organismů
Kromě Dnů otevřených dveří 2016, byl význam sbírek organismů prezentován na celostátní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a na akademickém multižánrovém open air festivalu A-Fest in Park 2016 pořádaným Akademií věd ČR v Průhonickém zámku a parku 3. září 2016.

Networking
V roce 2016 byla zahájena spolupráce s dalšími sbírkami ústavů AV ČR, v.v.i. v rámci Strategie AV21 projektu ROZE.
Jedná se především o spolupráci s Národní genetickou bankou obratlovců