Záchranné kultivace
http://www.sbirka.butbn.cas.cz/trebonsko http://www.wetcol.butbn.cas.cz/

    http://ubzcr.cz/
   
   
Od roku 1990 je ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko věnována pozornost rovněž kultivacím vzácných a kriticky ohrožených druhů mokřadních rostlin. V experimentálních podmínkách je zde možné soustavně sledovat růstové a vývojové projevy rostlin v závislosti na faktorech prostředí, které mohou být určující pro existenci druhů v přírodě (např. kvalita substrátu, hloubka vody, pH a obsah živin ve vodě). Záchranné kultivace přitom mohou zajistit také dostatek rostlin k následnému posilování slabých přírodních populací, nebo k repatriaci na bývalá stanoviště. Z ohrožených vodních a mokřadních rostlin bylo dosud více než 30 uvedeno v různém stupni do záchranných kultivací. Velmi dobře se daří pěstovat všechny oddenkaté a trsnaté trvalky například: Gratiola officinalis, Leersia oryzoides, Ranunculus lingua, Scirpus radicans, Typha minima aj. Dobře se rozmnožují rovněž některé druhy s poněkud speciálnějšími nároky: Aldrovanda vesiculosa, Drosera spec. div., Groenlandia densa, Littorella uniflora, Nuphar pumila, Sedum villosum, Pilularia globulifera, Potamogeton praelongus, Rhynchospora fusca, Salvinia natans, Utricularia spec. div. a další.